Angst behandling uden medicin med tankefeltterapi

Bliv behandlet uden medicin

Med tankefeltterapi mod angst kan man behandle sig ud af angstlidelser, depressioner, stresstilstande og generelle negative følelser.Fordelen er at behandlingstiden er kort, og virkningen mærkes allerede efter få minutter. Erfaringen viser at efter et kort forløb på fem sessioner er 90% symptomfrie.

Grunden til at det kan lade sig gøre, at behandle så effektivt på noget så invaliderende og komplekst som en angstform, er, at man under behandlingen korrigerer eller nulstiller de elektriske impulser der går til hjernen, og som hjernen oversætter til negative følelser (i form af hormonelle, neurologiske, biokemiske reaktioner, der tilsammen udgør og mærkes som en følelse). Vi modtager hele tiden indtryk og informationer om det der sker omkring os. Denne information rejser til hjernen i bølgeform, som elektromagnetisk signal, der her oversættes til en følelse, således at vi hele tiden kan forholde os passende til den situation vi er i. Vi mærker smerte når kogepladen er varm, og flytter hænderne, vi er ved at blive kørt ned, og skynder os over på den anden side af vejen, etc.

Men i nogle situationer læser hjernen at der er fare på færde, hvor der ikke er fare på færde. Når vi skal holde foredrag og mærker angst, som ved præstationsangst, eller skal til selskab med gode venner og mærker frygt, som ved socialangst. Disse reaktioner er ubegrundede, da vi ikke er i en livstruende situation. Alligevel tror hjernen at der er en trussel og sender angst og stress hormoner ud i kroppen, der sammen med andre biokemiske reaktioner, udgør en angstfølelse. Disse unaturlige og irrationelle følelser lader det sig gøre at behandle væk, ved at korrigerer eller hviske den impuls ud, der udløser følelsen. Når impulsen forsvinder, forsvinder følelsen, for så er der ikke længere noget der udløser følelsen. På denne måde kan man på ganske kort tid (ofte få timer) behandle sig ud af noget man måske har lidt af længe eller i svær grad.

Tankefeltterapi behandling af angst uden medicin

 

Kære Elisabeth
Jeg ønsker dig en god sommer.

Om mine behandlinger/samtaler hos dig vil jeg gerne sige at det var en gave. Det virker, og jeg bemærker især at vel kan jeg få tanker om hvor skrøbeligt livet kan være i min situation, men jeg er nærmest kold over for de triste følelser de kan afstedkomme. Jeg har virkelig lært noget.

Steen

Alle angstlidelser består af følelser - dét en læge kalder symptomer. Når en læge kalder følelser symptomer, kan han behandle medicinsk på det. Behandling af angst uden medicin er dog det sikreste og i længden langt det mest holdbare. Angstfølelser er nemlig naturlige, ikke unaturlige. De er måske irrationelle, men stadig naturlige. Vi har altid en god grund til at have de følelser vi har. Også selvom vi ikke altid ved, hvorfor vi har dem. Ofte har vi fortrængt den egentlige årsag, fordi den var for smertefuld. Det har vi blot ingen erindring om. Derfor synes mange mennesker, slet ikke at de har grund til at have angst, med de følelser det indebærer. Men angst kommer aldrig af sig selv. Det er altid noget vi udvikler på baggrund af noget andet og langt dybere.

Behandling af angst

 

Angst er irrationel

Mange mennesker oplever deres angst som irrationel. Ofte tænker vi, at vi ikke har nogen grund til at være angste, og har dermed en forventning om at angsten forsvinder af sig selv. Det gør den desværre ikke. Vi kan ikke ræsonnere med vores følelser. Følelser er der, også selvom vi ikke synes vi har nogen grund til dem. Mærker vi angst, mærker vi angst - også selvom følelsen og reaktionen måske er irrationel, og tilsyneladende ubegrundet. Men vi kan ikke tænke os ud af eller væk fra vores følelser. Vi bliver kun klogere af, at give dem lov til at være der, uden at vurdere dem. Og så kan vi forsøge at mærke bagved, eller nedenunder. Der ligger altid noget nedenunder en angstreaktion. En angstlidelse er således en symptomreaktion. I virkeligheden er det ikke angsten der problemet, men det der ligger nedenunder og giver os angst.

Hvordan får man angst?

Under en angstlidelse eller angstreaktion, finder man altid en presset psyke. En psyke, dvs et følelsesliv, der har være oppe i det røde felt, overbelastet, alt for længe. Det kan være ubearbejdede ting fra fortiden der har hobet sig op gennem årene. En belastet fortid med omsorgssvigt, alkoholiserede eller psykisk syge forældre. Det kan også være angst udløst af stress, som rammer rigtig rigtig mange mennesker i disse år. Man gør alt for meget, med alt for få resourcer. Dette adfærdsmønster, at man overskrider éns egne grænser meget længe, betyder at man på et eller andet tidspunkt bryder sammen. Og så kan det udløse angst. Noget tredie, der udløser angst er grænseproblematikker. Man er for dårlig til at sige fra, sætte grænser, tager for meget ansvar, er bange for at såre, og lader sig invadere af andre mennesker og deres behov. Kan man ikke sige fra, vil hjernen læse at der er fare på færde altid. Derfor vil man mærke angst. Det er kroppens måde at fortælle os på at der er noget galt og noget vi skal være opmærksomme på. Derfor kan angst nogle gange være en sund reaktion, men en reaktion vi skal tage alvorligt.

Angst og depression

Angst og depression går ofte hånd i hånd. Det ene kan udløse det andet. Ligesom en angstlidelse, er en depression reaktionen på en psyke, der har været presset og overbelastet meget længe. Dét, der adskiller de to er, at man ved en depression helt lukker af for éns følelser. Man oplever noget, der er så uoverskueligt og belastende, at den eneste måde at håndtere det på, er ved helt at holde op med at mærke noget som helst. Kendetegnet ved en depression, er således fraværet af følelser, eller fraværet af kontakten til følelser. Man ser nogle gange at en angstlidelse kan udløse en depression. Det er fordi angsten fylder så meget i éns hverdag, og kan gøre livet så uoverskueligt og håbløst, at man oveni angsten også får en depression. Når man behandler på en angstlidelse, som har været voldsom over længere tid, gemmer der sig ofte et lag af tomhed. Det er det depressive lag. Deri gemmer der sig følelser af tomhed og håbløshed mm, som optræder hvis man har haft angst længe og derfor oplever sig som afskåret fra at udfolde sig i livet, som man gerne vil.

De mest almindelige angstlidelser

Det anslåes at over 300.000 danskere lider af angst (Tal fra Psykiatrifonden).

Bliv behandlet uden medicin


Sitemap