Angst for angsten og forventningsangst

Angst for angsten, er en angst der ofte følger med det at have angst. Angst for angsten er den angst man mærker op til en begivenhed, der potentielt kan udløse en angstreaktion. Har man fx eksamensangst, vil mange mærke uro, nervøsitet, anspændthed i timerne eller dagene op til eksamenen. Eller har man socialangst vil man i tiden op til et selskab, bekymre sig og ængstes ved tanken. Ligeså ved mange andre angstlidelser, såsom tandlægeskræk, flyskræk, præsentationsangst etc etc.

Angst for angsten er altså forventningen om at få angst i en forestående situation. Når man behandler en angstlidelse med tankefeltterapi, er det derfor meget nødvendigt også at behandle på denne følelse. Ofte er angsten for angsten den følelse der fylder mest, fordi man har den i meget længere tid, end selve angsten.