Depression

En depression er ikke noget er kommer af sig selv. Det er altid noget man udvikler på baggrund af noget andet og dybere. Dvs et følelsesmæssigt pres der ligger nedenunder. En depression kendetegnes ved at man lukker af til sine følelser, fordi man ikke kan rumme dem. Hvor en angstlidelse, kendetegnes ved at man går “ud af sig selv”, fordi man er for bange for at mærke ens følelser, så kendetegnes en depression ved at man helt lukker af til smertefulde følelser. Derved lukker man af til sig selv og til livet

Ofte hører man den depressionsramte beskrive følelser af tomhed og meningsløshed. Tomheden kommer netop fordi man ikke er i kontakt med sig selv længere, man har mistet følelsesmæssig kontakt, og er derfor “tom”. I modsætning til glædesfyldt, fuld af følelser. Følelser er netop det, der udgør vores kontakt til livet, der gør at vi mærker livet i os. Denne kontakt har den depressionsramte lukket af til. 

Symptomer

Typiske symptomer på depression, er tomhed, meningsløshed, manglende energi og livslyst, selvbebrejdelse, mindreværd, ligegyldighed, indelukkethed, skyldfølelse, mangel på appetit, mm. Depression kan være relateret til angst. Man bliver sådan set bange for at have det sådan, bange for sine følelser. Hvorimod med angst der udløser depression, bliver man depressiv over at have angst og ikke opleve at man kan komme ud af angsten.

Nogle siger, at hvis man kunne græde ville man ikke længere være deprimeret. Så ville man være ulykkelig, ked af det, men i kontakt med naturlige følelser og derfor i kontakt med sig selv. Det siger noget om, at der nedenunder enhver depression, ligger en dyb sorg og en stor ulykkelighed. Ofte er denne sorg gammel, og har rødder tilbage til vores barndom, vores opvækstsforhold, og de nære, tidlige relationer. Meget ofte har mennesker med depressioner, oplevet tidlige svigt. For at beskytte dem selv, har de lukket af til de smertefulde følelser dette svigt har medført. Dette kalder man indenfor  psykologien, fortrængning. Man fortrænger det der er smertefuldt, for at beskytte sig selv. Men det gør ikke at smerten og fortvivlelsen forsvinder. Hvis denne smerte er for stor og fortrængningen for stærk, kan det på et tidspunkt i livet udløse en depression.

Mona fortæller: “da jeg var seks år gammel, var jeg udsat for at overgreb af naboen søn. Hans mor opdagede det. Men selvom de voksne vidste det, var der ingen der omtalte det. Jeg voksede op med en følelse af dyb forkerthed, forladthed og ensomhed. Da jeg blev voksen gik jeg på et tidspunkt ned med stress, der senere blev til en depression. Mens jeg gik i behandling (hos Elisabeth), gik et op for mig, at jeg hele mit liv har følt at jeg skulle præstere for at være god nok. Jeg har altid skullet være den dygtigste, den der havde styr på det, var i kontrol, jeg skulle være den klogeste, var pligtopfyldende udover alle grænser. Altsammen for at dække over mit manglende selvværd og min dybe forladthed, og ked af det hed.”

Behandling af depression

Tankefeltterapi er en dybt virkningsfuld og naturlig behandling, hvor man uden medicin kan komme ud af depression, og alle de følelser og symptomer som det indebærer. Man behandler både i fortid og i nutid, men hele tiden med fokus på de følelser og symptomer der skal væk for at man har det godt. Under behandlingen mærker man at følelserne forsvinder og fra gang til gang, over et forløb på fem gange blir de mindre og mindre. Over et forløb på fem sessioner ser man at ni ud af ti er ude af deres depression.

Hjælp til depression

Tankefeltterapi tilbyder således en alternativ behandling af depression. Mange har søgt hjælp mod depression gennem det offentlige eller hos kognitive psykologer, før de vælger en alternativ behandling mod depression. Men mange oplever at de ikke har fået den nødvendige hjælp. Dét der netop i denne forbindelse gør tankefeltterapien effektiv, er man ikke selv skal gøre noget, at depressionen forsvinder, og at den forsvinder af sig selv i løbet af kort tid og ikke vender tilbage. Dette gør tankefeltterapi til en særdeles effektiv form for depressions behandling.

Tag kontakt til mig og høre mere om hvordan jeg kan hjælpe