Dødsangst

Dødsangst kan optræde som en selvstændig lidelse eller sammen med andre angstlidelser. Som regel eksisterer den i forbindelse med andre angstlidelser som sygdomsangst, panikangst, generaliseret angst, PTSD, stress, flyskræk og andre fobier, og katastrofetanker. Man kan godt være bange for noget, uden at have angst for det. Angst opstår, når dét man er bange for, fylder det hele i éns hverdag og ødelægger éns liv. Når tankerne konstant er optaget af det, man er bange for. Ligeså med dødsangst. Alle frygter døden, men ikke alle lider af dødsangst. Dødsangst er som alle andre angstlidelser, en irrationel reaktion og en symptomatisk reaktion. Det vil sige, det er noget man udvikler på baggrund af noget andet og dybere.

Der findes flere forskellige former for dødsangst - den pludselige, der opstår i forbindelse med voldsomme og traumatiske oplevelser, som krig eller trafikuheld fx. Her kan dødsangsten blive en del af en PTSD reaktion eller lidelse, fordi døden i disse situationer kommer tæt på. Derudover er der den mere grundlæggende dødsangst som når nære og kære dør. Det kan ske pludseligt eller efter et langt sygdomsforløb. Her vil dødsangsten typisk være forbundet med angsten for at miste, eller at éns nærmeste, skal miste én. Andre følelser vil være en del af dødsangsten her - typisk skyldfølelse og overdreven ansvarsfølelse. Ansvaret for hvordan de andre har det.

Dødsangst kan også være noget man udvikler på baggrund af uheldige og stærkt belastende forhold i éns barndom. Man er måske vokset op med en alkoholiseret far eller en psykisk syg mor, og har for tidligt oplevet, at man skulle være en lille voksen. Eller man har skullet klare sig selv, og måske oplevet en høj grad af ligegyldighed fra omverdenens side, der består af éns forældre når man er lille. Dette lægger et voldsomt pres på éns psyke, og det kan man knække på. Meget ofte udvikler man angst, fordi livet bliver så farligt. En del af denne angst, vil typisk bestå både af panikangst og dødsangst.

Her optræder dødsangst

Sygdomsangst: Ved sygdomsangst oplever man, at man er overdrevent bange for selv bittesmå ændringer i éns krop. Man er konstant opmærksom på hvordan alting føles og mærkes inde i én, og man er konstant ængstelig og bekymret for, om man fejler noget. Denne sygdomsangst ledsages gerne af dødsangst. Man er bange for at fejle noget, man kan dø af.

Panikangst: Denne angstform kommer i anfald og uden forudgående varsel. Fordi symptomerne og de fysiske reaktioner er så voldsomme, man hyperventilerer, får åndedrætsbesvær mm, tror mange, at har fået en blodprop eller noget andet akut og alvorligt. Ofte blir man kørt på skadestuen, fordi man bliver så bange. Dødsangsten er en meget stor del af de angsttanker man får i forbindelse med panikangst, også ved de efterfølgende anfald.

Generaliseret angst: Er angst altid. Man er bekymret og ængstelig og bange for alting, og går rundt med en konstant indre uro og anspændthed. Oveni det, kommer der typisk stærke følelser af mindreværd, skyldfølelser, skam, ensomhed, forladthed mm. Dødsangst kan være en del af denne angstlidelse, men er det ikke altid.

PTSD: PTSD, er en lidelse man udvikler i forbindelse med meget stærke og voldsomme oplevelser. Mange krigsofre udvikler PTSD, der består af en lang række psykiske og fysiske symptomer. Fordi man her har oplevet megen død og megen rædsel, optræder dødsangst tit som en del af en PTSD lidelse. Men PTSD kan man også udvikle på baggrund af en massiv negativ langtidspåvirkning i ens opvækst. Vold, druk, omsorgsvigt kan være nogle af de forhold der gør sig gældende her. Dødsangsten kommer som en reaktion på en særdeles overbelastet psyke.

Stress: dødsangst kan også være et aspekt af en svær stress reaktion. Mange med længerevarende stress, rammes af panikangst, og følgende sygdomsangst og dødangst. Kroppen er i allerhøjeste alarmberedskab, og fordi symptomerne opleves så kraftigt og er så fysiske, får mange både sygdomsangst og dødsangst. Det er typisk hjertebanken, svimmelhed, brændende følelser eller følelseshed, kvalme, ondt alle steder. Heraf også en stærk psykisk angst for det man mærker i kroppen,

Flyskræk: Som alle andre angstlidelser, består også flyskræk af en lang række ubehagelige følelser. Det er klaustrofobi, højdeskræk, angsten for at miste kontrollen, angsten for at miste éns familie, panikangst, osv. Dødsangst er en naturlig del af en flyskræk, fordi døden opleves som meget så tæt på (man kan jo styrte ned lige om lidt). Dødsangsten er også en naturlig del når det gælder katastrofetanker.

Behandling af dødsangst

Ligesom alle andre angstlidelser, kan dødsangst behandles meget enkelt og meget effektivt med tankefeltterapi. Man behandler ganske enkelt på alle de symptomer, eller følelser, dødsangsten består af eller som dødsangsten er en del af. Man kan typisk mærke, allerede under behandlingen, at følelserne forsvinder. Fra gang til gang over et kort forløb på fem sessioner, bliver følelserne mindre og mindre. Halvfems procent er symptomfrie eller angstfrie på et forløb. Symptomerne kommer ikke igen. Få dødsangst hjælp - Kontakt mig her