Eksamensangst

Utroligt mange personer lider af eksamensangst. Både unge mennesker i sidste skoleårgange, gymnasieelever og studerende på videregående uddannelser. Men også ledere, chefer, direktører, erhvervsfolk i høje stillinger og professionelle, der er vant til at skulle præstere og holde fremlæggelser, lider er eksamensangst. Det dækker således ikke bare over angst for at gå til eksamen, men er også angsten for at skulle "være på", for at skulle præstere og præsentere noget.

Symptomer og følelser

Definitionen og grænsen mellem de forskellige angstformer kan være flydende. Nogle gange, og for nogle mennesker, kan bare det at skulle gå på arbejde være en eksamen og udløse eksamensangst. Eller at skulle holde børnefødselsdag eller møde svigerforældrene første gang. Det er fordi det udløser de samme symptomer eller følelser, som man kan opleve til eksamen. Man føler at man bliver vurderet og bedømt. Og man er bange for om man nu er god nok. Man er angst for hvad de andre tænker om én.

Ligesom alle angstlidelser, er eksamensangst ikke bare en enkelt følelse, men består af mange følelser tilsammen. Det er følelser af mindreværd, frygt for ikke at slå til og ikke gøre det godt nok, angsten for hvad de andre tænker om én, og angsten for at de andre kan se at man har angst, der er de største. Derudover oplever mange at det er pinligt, man bliver rød i hovedet, ryster på stemmen og på hænderne, og mange har angst for helt at miste kontrollen over sig selv. For en del, er eksamensangsten så voldsom, at det kan udvikle sig til deciderede panikangst og angstanfald.

Hvorfor opleves eksamensangst så voldsomt?

Grunden til at eksamensangst kan være så voldsomt er, at man ikke følelsesmæssigt kan skelne mellem det man gør, éns præstation, og dén man er, som menneske. Det gør, at det er hele éns væsen, mig som person, der er på prøve eller til eksamen. Ikke det jeg gør, min præstation, min faglige kunnen og viden, men om jeg er god nok som den jeg er. Der er en kæmpe forskel. Hvis det er mig som person, møder skal vurderes, er der nogle helt andre ting på spil (min elskelighed, selve mit værd). Det er mig som person, der er til eksamen. Dette er der mange mennesker som oplever, og derfor kan en eksamenssituation udløse så voldsomme reaktioner.

Hvorfor har man eksamensangst?

Det er ikke bare tidligere oplevelser med eksamen og skolegang, der kan udløse en eksamensangst, men i høj grad også de oplevelser man har med sig i bagagen. Er man som barn og hjemmefra, blevet set og elsket som den man var, eller har man skullet præstere, "gøre noget" eller "være nogen", for at få anerkendelse. Mange oplevede som børn, at de skulle gøre sig fortjente til at få fars og mors kærlighed. sådanne oplevelser skaber en dyb prægning i vores psyke, og kan være medvirkende fil at vi senere udvikler eksamensangst. Det er ikke nødvendigvis sådan det forholder sig, det kan også være andre negative oplevelser der har påvirket os meget, og sat dybe spor i vores psyke. Fx. Hvis vi er blevet mobbet i skolen, hvis vi er blevet krænket eller ydmyget foran andre, hvis vi lider af overdrevent generthed, som også er en angstform, kan det altsammen spille en afgørende rolle.

Behandling og metode

Du kan få hjælp til din eksamensangst og de negative følelser det indebærer, kan behandles både naturligt og effektivt med tankefeltterapi. Tankefeltterapi er en fuldstændig organisk og meget effektiv behandlingsterapi, hvor man kan gå direkte ind og behandle på de følelser og symptomer en angstlidelse består af. Få hjælp og behandling mod eksamensangst. Læs mere om angst behandling her.