Er der forskelle betinget af køn og alder?

Depression findes dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd. Årsagen til dette kan være at kvinder har større risiko for at blive deprimerede end mænd. Det kan dog også skyldes at kvinders depression lettere bliver opdaget end mænds. Kvinder kan være bedre til at søge hjælp når de har fået en depression. Nogle mænd lukker sig inde i sig selv eller forsøger måske at behandle sig selv med alkohol. Mænds depressioner kan også give sig andre udtryk end kvinders: Ved overforbrug af alkohol eller medicin eller ved en vrede og fjendtlighed som ikke normalt forbindes med depression.

Depression ses mere hyppigt hos ældre end hos yngre. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på depression hos den ældre af flere grunde:

  • Depressionen kan skyldes legemlig sygdom som kan og skal behandles. Depressionen kan også være en bivirkning til den ældres medicin (se Årsager til depression).
  • Depression er særligt farlig hos ældre, som kan være sårbare overfor depressionens symptomer, som f.eks. inaktivitet og nedsat indtag af mad og væske.
  • Depression kan fejltolkes som demens. Den gamle kan blive opgivet som ”affældig” og får ikke den behandling som kunne have givet et godt liv.

Symptomerne hos ældre kan være anderledes end hos yngre: Klager over fysiske skavanker og smerter, rastløshed og irritabilitet, uvant klynken og klagen. Det er vigtigt at lægge mærke til klare ændringer i den ældres væremåde, også selvom det ikke umiddelbart ligner depression.

Børn kan også blive deprimerede. De senere år er børnepsykiatere blevet opmærksomme på at børn kan udvikle depression på samme måde som voksne. Diagnosen kan dog være svær at stille. Det er vigtigt at barnet taler med en læge som har erfaring med børn.

Hvis man har en far eller mor som lider af depressioner, har man selv en risiko der er ca. tre gange højere end ellers for at få en depression. Har man en enægget tvilling, der har en depression, er risikoen næsten 50 procent, mens risikoen er ca. 15 procent hvis man har en tveægget tvilling med depression. Med andre ord fødes man med en mere eller mindre sårbar psyke over for at udvikle depression i forbindelse med de forskellige former for stress, man møder i livet.