Generaliseret angst

En stor del af dem der har generaliseret angst opdager aldrig at de har angst. Det er fordi tilstanden er generel, dvs. konstant, og fordi den har været der stort set altid. Det er altså en udifferentieret tilstand,  der altid er der, og altid har været der. Det er ikke som andre lidelser, som kommer i bestemte situationer og sammenhænge. Derfor genkender mange slet ikke deres tilstand som en angsttilstand.

Generaliseret angst forholder sig ikke til noget, men er en tilstand af konstant indre uro, ængstelighed og nervøsitet. Man kan være nervøs fra man slår øjnene op om morgenen, bekymret og bange for hvad dagen bringer, man kan være konstant nervøs for sig selv og sine børn, for det ene og det andet. Man kan være angst for at være ude blandt mennesker, bange for at handle ind og tage bussen, bange for at hente posten i postkassen. Uendeligt og uophørligt. Angsten spænder fra konstant nervøsitet til voldsomme angsttanker.

Generaliseret angst symptomer

Generaliseret angst består ligesom alle andre angstlidelser af en lang række forskellige følelser (dét som en læge ville kalde symptomer - symptomer og følelser er det samme, men når en læge kalder det symptomer kan han medicinere for det. Dog er følelser naturlige og det er altid hensigtsmæssigt at betragte dem som så). De følelser en generaliseret angst tilstand dækker over er typisk et stort mindreværd, en følelse af utilstrækkelighed, angst for andres fordømmelse og vurdering, der kan føre til angst for at være samen med andre, forkerthed, forladthed, ensomhed, følelser af skyld og skam, mm. Dertil kommer en konstant indre og fysisk uro, rastløshed og spændingstilstand. Generaliseret angst kan også medfører andre angstlidelser som social angst, eksamensangst, præstationsangst, panikangst m.fl. Dertil er der en del, der forveksler angst for angsten, med generaliseret angst.

Hvor kommer angsten fra?

Angst kommer ikke af sig selv. Angst kommer altid af noget, dvs. det er noget man udvikler på baggrund af noget andet og dybere. Næsten alle adfærdsmønstre og angsttilstande, trækker spor tilbage til vores opvækst. Sjældent bliver vi set og rummet og elsket præcis som vi er. Langt oftere hænder det, og dette sker for stort set alle, at vi skal tilpasse os for at få vores forældres kærlighed og anerkendelse. Selvom man ikke tror det (det er jo så længe siden), sætter vores fortid og vores historie, voldsomme og meget dybe spor i psyken. Det danner ganske enkelt blue printet for vores adfærdsmønster og vores måde at forholde os til andre mennesker på, vores ageren i verden, resten af livet.

Langt de fleste af os har lært at vi skal præstere, "være noget" eller "nogen", for at få oplevelsen af at være holdt af. Vi spalter derfor sider af os selv fra. De sider vi ikke oplever at vi blir mødt på (aggression, styrke, had, glæde, liv, sexualitet, hengivenhed mv.). Dette sker meget tidligt i vores liv og er derfor ubevidste for os. Vi udvikler et falsk jeg, en slags maske. Vi smiler, selvom vi ikke er glade, vi er høflige, selv når nogen træder på os - eller omvendt, ser vi verden som ond og mennesker som fjendske, og blir mistænksomme og hadefulde. Denne tidlige spaltning, danner kimen til senere angst. At vi fra meget tidligt oplever at vi ikke er ok som vi er. At vi skal være noget andet, at vi skal præstere, for at være gode nok. Dét vi lærer hjemmefra, er dét vi lærer om livet. Det er dét vi tager med os ud i livet. Vores forhold til vores forældre, afspejles i vores forhold til verden og andre mennesker.

Behandling af generaliseret angst med tankefeltterapi

Hvordan kommer man så videre, hvordan behandles generaliseret angst og de følelser det indebærer? Enten vælger man klassisk psykoterapi, som er en meget langsigtet behandlingsform. Nogle vælger medicin, men alle de følelser en angstlidelse består af, er jo naturlige og ikke noget man nødvendigvis skal medicinere imod. Man kan derfor vælge en naturlig og alternativ behandling af angst, som i de fleste tilfælde er langt den bedste behandling af generaliseret angst og andre angstlidelser.

Med tankefeltterapi kan man naturligt og effektivt behandle sig ud af angst og alle de følelser angsten består af. Alle de spor i éns psyke som vores fortid har sat i os og som giver os angst den dag i dag, hviskes ud, helt enkelt. Dvs. alle de følelser og symptomer, en angst medfører og indeholder, kan man behandle på, og behandle væk. Effekten mærkes allerede efter få minutter, og over et ganske kort forløb er langt de fleste angstfrie. Få behandling mod generaliseret angst. Læs mere om angst behandling her.