Stress og angst

Mange mennesker oplever angst i forbindelse med stress, stressrelateret angst. Her er følelseslivet, psyken, så belastet af stress, pres, at den ligesom koger sammen, eller koger over. Og så koger den over med angst, angstanfald og panikangst.

Symptomer

Dét, der giver os stress, er helt grundlæggende, at vi gør for meget med for få ressourser. Vi handler og handler og handler, gør og gør og gør, og til sidst vælter vi. Undervejs har vi sandsynligvis fået masser af advarselssignaler fra kroppen, der på forskellig vis har fortalt os, at vi er inde over, eller ude over vores egne grænser, vores egen formåen. Men i vores iver efter at præstere, vores travlhed og optagethed, har vi ikke lyttet. Vi har ignoreret at det var tid at stoppe op og trække vejret, og har fortsat udover kanten. 

Hvorfor stress?

Hvorfor bliver vi stressede, hvorfor lytter vi ikke til os selv, hvorfor respekterer vi ikke grænserne for vores egen formåen? Typisk vil man finde, at det er et negativt adfærdsmønster, bygget op over mange år, der gør at vi udvikler stress og angst. Dvs. et adfærdsmønster der dikterer os, at vi skal præstere, for at være gode nok. Og ikke blot præsterer, vi skal ofte være perfekte. Vi skal være perfekte som personer, men vores arbejde skal også gøres perfekt. Nedenunder dette lurer grundfølelsen af, ikke at være gode nok, som vi er. Mindreværdsfølelsen, følelsen af ikke at slå til, af utilstrækkelighed. Det er meget ofte denne følelse, der er drivkraften bag vores stress. For netop gennem vores ydre præstationer, som ofte er vores arbejde, får vi en oplevelse af (gennem anerkendelsen) at vi er noget værd, at vi er værdifulde og særlige, som mennesker. Så gennem vores ydre præstationer og succeser, får vi en momentær oplevelse af at være gode nok.

Problemet er bare, at denne følelse og oplevelse kun varer ganske kort. Indtil næste dag og næste opgave. At vi løber rundt og er dygtige i vores ydre liv, fylder ikke det hul op inde i os, heler ikke den smerte, der netop er årsag til al vores ofte hovedløse aktivitet, og som danner hele grundstrukturen i vores adfærdsmønster. Denne smerte, eller dette sæt af følelser, uelskethed, forladthed, ensomhed, forkerthed mfl., er som oftest ubevidst, og vi udvikler netop vores adfærdsmønster for at beskytte os mod den smerte. Adfærdsmønsteret, skal jo give os en følelse af at vi er fantastiske - eller at alle de andre i hvert fald ikke er det! Så vi kompenserer for vores manglende selvfølelse, gennem at præstere og være dygtige. Derfor udvikler mange stress, for ikke- god-nok indeni, er der aldrig noget der bliver godt nok udenfor én. Vi tonser derudaf, ikke så meget for at opnå succeser, men på flugt fra os selv. Og det er jo endeløst. Og fordi vi vil væk fra noget, bliver vi ved og ved med at løbe, selv når vi er på vej udover kanten.

Fordi vi ofte ikke genkender vores negative adfærdsmønster og de følelsesmæssige strukturer det består af, som selve årsagen til stress, føler vi os meget ofte magtesløse overfor vores situation. Vi kan ikke se os ud af den, og de lange rækker af kognitive skemaer og mindfulnessøvelser, hjælper kun kortvarigt. For vi er jo afhængige af vores adfærdsmønster, det er netop det der beskytter os mod den dybereliggende smerte. Men altså dermed også væk fra os selv, hvad der er godt for os, vores grundlæggende selvrespekt, og ud i stress og angst. 

Behandling af stress med tankefeltterapi

Hvad gør vi så? Med tankefeltterapi kan man behandle både på stressrelateret angst og på selve den tilstand vi kalder stress. Både stress og angst, er sammensatte lidelser, dvs. består af en række forskellige følelser og symptomer. Disse kan man gå direkte og målrettet ind og behandle på. Når man gør det forsvinder de impulser, der udløser de negative følelser og symptomer. Man går både ind og behandler på angsten, som er toppen af isbjerget, og ned og behandler på det der ligger dybere, dvs. de følelser vores adfærdsmønster består af - samt den smerte vores adfærdsmønster beskytter. Meget ofte handler det om følelser som angsten for ikke at slå til, angsten for ikke at være god nok, mindreværd og uelskethed. Disse grundfølelser, er tidlige strukturer, der grundlægges allerede i vores barndom og opvækst. Kimen til stress og angst, finder man altså i den tidlige opvækst og ikke kun i de nuværende arbejdsmæssige omstændigheder. Det betyder samtidig, at behandlingen med tankefeltterapi er tilbundsgående og grundig. Men kan nemlig på ganske kort tid, behandle sig ud af de negative spor, vores barndom har sat i os, samt den følelsesmæssige stress, det har forårsaget i vores nuværende liv.