Symptomer på depression

Symptomerdepression kan variere, men der er alligevel dem man betragter som klassiske. Man oplever en tit en vedvarende følelse af tomhed eller mangel på følelser. Tristhed og meningsløshed. De ting man før fandt glæde i er nu ligegyldige. En depression udløser også tit en voldsom og konstant træthed. Man kan ikke overkomme det man plejer eller det man skal. En ung mand, ramt af depression på 15. år, fortalte at han ikke engang orkede at børste tænder om morgenen. Fordi man let synker hen i uforetagsomhed, ikke magter arbejde og et sædvanligt socialt liv, bliver den deprimerede osse ramt på selvfølelsen. Man mister selvværd og selvtillid, føler en generel uformåen ift. livet og de mennesker der omgiver én. En tung depression kan føles som en zombie-tilstand, alle følelser i én lukker ned. Den deprimerede orker ikke har noget, har ingen energi.

Rammer depressionen et familiemedlem, en forælder måske, giver depressionen typisk anledning til store skyldfølelser og selvbebrejdelser. Man synes ikke man kan være bekendt at have det sådan, for en depression går ud over alle i en familie. Man føler man bør tage sig sammen, men man har ikke noget overskud at tage sig sammen af. Det er let til at tolke det som selvoptagethed, når den depressionsramte lukker af overfor omverdenen, men der er i virkeligheden tale om, at den deprimerede ikke er i stand til at forholde sig til sine omgivelser. Denne tilstand går over når depressionen foretager sig. Fordi man har svært ved at forholde sig til andre, kan der hos den deprimerede let opstår utålmodighed og irritabilitet. Man tænder af over små ting, fordi man er så fyldt af sin egen tilstand. Mange deprimerede oplever at de bliver rastløse, i forsøget på at slippe væk fra den uro og opspændthed som depressionen udløser. I virkeligheden føler mange deprimerede ikke at de er værd ar være sammen med. De føler sig som en byrde, føler ikke de har noget at byde på. Derfor ser man osse tit at depremirede lukker sig inde, trækker sig tilbage fra omgivelserne.

Evnen til at koncentrere sig, bliver typisk påvirket under en depression. Mange deprimerede formår ikke at holde fokus på et fjernsynsprogram eller en bog. Hos ældre kan der være tendens til at forveksle koncentrationssbesvær ved depression med demens. Men når ældre bliver glemsomme kan det osse skyldes depression.

Tab af appetitten forekommer hyppigt ved depression. Den deprimerede oplever ingen glæde ved at spise, og taber sig ofte. De fleste deprimerede oplever derudover at deres søvnrytme påvirkes. Man sover enten meget lidt, eller hele tiden. Depressionen gør at man sover dårligt og ikke særlig tungt, og man har ofte svært ved overhovedet at falde i søvn om aftenen. Det er klassisk at den deprimerede vågner flere gange om natten og derfor aldrig er udsovet.

Selvmordtanker ses meget ofte hos deprimerede. Man føler ikke at liver er værd at leve. Tal fra Psykiatrifonden viser at depression hos ti procent fører til selvmord, hvis ikke den behandles. Derfor opfordrer de til at man ved depression, altid søger læge. Samtidig er det vigtigt at vide at selvmordstanker er en del af det at lide af depression og de går over når depressionen behandles.