Tankefeltterapi

Tankefeltterapi er det man kalder en behandlingsterapi. Det vil sig, at man behandler på følelser, fremfor blot at tale om og forstå dem. Samt, at følelserne forsvinder af sig selv, uden at man skal "finde ud af dem”, eller kære med dem, kontrollerer dem eller håndterer dem, som er det vi er vant til fra klassisk psykoterapi og kognitiv terapi. Med tankefeltterapi forsvinder følelserne af sig selv, de forsvinder i løbet af kort tid og de kommer ikke igen. Hele denne proces er organisk og naturlig. Dvs at det sker af sig selv, når man behandler.

Når vi har det svært og lider, er det altid følelser vi lider af, og kæmper med. Uanset om disse følelser (symptomer og reaktioner), er en del af en angstlidelse, en depression eller en stress tilstand, så er det altid selve de negative følelser, disse lidelser består af, der gør at vi har det svært. Og disse følelser kan man behandle på enkeltvist, og så forsvinder de i løbet af kort tid. Grunden til at følelserne forsvinder, og forsvinder så umiddelbart, er, at når man behandler med tankefeltterapi, så sker der det, at de impulser der går til hjernen og som hjernen oversætter til negative følelser, de forsvinder (hviskes ud eller nulstilles). Det mærker man under behandlingen, ved at følelserne går væk igen og igen, og at man kommer til at slappe af. Jo flere gange man nulstiller en impuls, der udløser en negativ følelse jo svagere bliver den, og derfor jo svagere blir følelsen. Over tid, og det sker typisk over et kort forløb på fem gange, er impulserne i nul og de negative følelser væk. På denne måde kan man bruge tankefeltterapi mod angst, depressioner, stress, og mange mange andre lidelser og negative følelser.

Angstlidelser, depressioner, stress er tillige med søvnbesvær, mavesår, misbrug osv, er belastningsreaktioner. Dvs at det er noget man udvikler på baggrund af noget der ligger dybere. Et meget større følelsesmæssige pres, som vi har lukket af til, i forsøget på at være dem vi tror vi skal være. for at være gode nok. Fortrængningen af og lukningen til disse følelser, tvinger os ud i en adfærd der enten giver stress eller gør at vi udvikler en depression. Angst kommer, når vi bliver bange for disse følelser. Og alt dette foregår jo helt ubevidst, så vi er sjældent bevidste omdanne proces. Det er derfor presset på og fra, de følelser der ligger nedenunder, der gør at vi blir sårbare overfor angst eller depressive tilstande.

Med tankefeltterapi, kan man så det helt særlige, at man direkte og målrettet kan behandle på følelserne (og symptomerne og reaktionerne - i denne sammenhæng er det det samme).
Og så mærker man under behandlingen at følelserne forsvinder, og fra gang til gang, over et forløb på fem gange, at de blir mindre og mindre. Tilsidst er de helt væk. Både de følelser der udgør det øverste lag, symptomlaget (angst, depression, stress mm), og alle de negative følelser der ligger nedenunder. Typisk er det følelser der har rødder i vores fortid. Man vil derfor gøre det, at man både behandler i nutid og i fortid. På den måde er tankefeltterapi både en symptombehandling, men kan også være en meget dybdegående behandlingsform.

Effektiv behandling kræver erfaring:
Med tankefeltterapi ser man at der hos en meget erfaren terapeut, er en succesrate på halvfems procent, over et forløb på fem sessioner. Der er ingen bivirkninger, og tilbagefald ses ikke. Tankefeltterapi kan bruges mod angst, depression, stress, ptsd, traumer, søvnbesvær, misbrug og andre belastningsreaktioner, samt negative følelser generelt. For yderligere information eller for at booke en tid, se her.